Sinopsis

Gospodja J. je donela važne životne odluke, ali da bi sve to realizovala potrebna joj je samo jedna overena potvrda – uverenje o radnom stažu za poslednjih 20 godina. U zemlji koja upravo prolazi kroz tranziciju i sveobuhvatnu reformu administracije, to će biti jako komplikovano. Jer živeti u tranziciji je komplikovano, a umreti je još komplikovanije.

Video i fotografije

2video 3fotografije